Kontrakty serwisowe od producentów sprzętu

ADCbit oferuje kontrakty serwisowe świadczone przez producentów sprzętu (Original Equipment Manufacturers – OEM) takie jak Cisco SmartNet, Juniper J-Care, HP Care-Pack.

W przypadku sprzętu wymagającego regularnych update’ów oprogramowania oraz wsparcia technicznego, świadczonego bezpośrednio przez producentów rekomendujemy pozostanie przy kontraktach serwisowych producentów sprzętu, dotyczy to typowo routerów core’owych, firewall’i oraz każdego sprzętu o krytycznie ważnym znaczeniu, który wymaga bezpośredniego wsparcia od producenta.

Dla każdego innego typu sprzętu, włącznie ze sprzętem nie wspieranym już przez producentów, gwarancja zastąpienia sprzętu na następny dzień biznesowy Gwarancja NBD od naszej firmy jest optymalnym wyborem.Cisco SmartnetJuniper J-Care